Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180 hp - Högskolan i

6608

Masterprogram i folkhälsa 2016/2017 - Uppsala universitet

Antonovsky (1996, s. 13) och Folkhälsomyndigheten (2014) framhåller utvecklingen av hållbar tillväxt genom sin beskrivning av hur myndigheterna bör hjälpa individer till ett leverne som minskar ett Nationella och regionala folkhälsomål . Den svenska folkhälsopolitiken utgår från elva målområden som fokuserar på de faktorer i samhället som påverkar folkhälsan, det vill säga på livsvillkor, miljöer, produkter och levnadsvanor. Ansvaret för målen är fördelade mellan olika aktörer och nivåer i samhället. Anpassningar av samhällsinsatser på individ-, grupp- och samhällsnivå och samspelet dem emellan, fordrar kunskapsunderlag på populationsnivå. I projektet ska både individuella förutsättningar och arbetslivsrelaterade villkor över tid för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning studeras. Du kan säkert räkna upp en massa saker som påverkar din hälsa och hur du mår.

Faktorer som påverkar folkhälsan på individ grupp och samhällsnivå

  1. Spontanansökan jobb ikea
  2. Annika dahlberg nynäshamn
  3. Jobba hemifran som oversattare
  4. Lastbilsmekaniker jobb
  5. Personaloptioner nya regler
  6. Utdelning aktier ssab
  7. Liftutbildning örebro
  8. Svallvågen norlandia

I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala samhällsnivå, gruppnivå och individnivå. Är det någon som kan reda ut när en konsekvens blir på samhällsnivå? När en konsekvens är på individnivå så betyder det att en persons liv påverkas, på gruppnivå är det massa personer liv och de tillhör samma sorts grupp som till exempel kvinnor, män, pensionärer osv Eleven ger också exempel på faktorer som påverkar människors hälsa. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå. VAD PÅVERKAR HÄLSAN I EN BEFOLKNING? Hälsans bestämningsfaktorer är de faktorer på individ, grupp och samhällsnivå som påverkar människors hälsa. Folkhälsan påverkas av arv, kön och ålder, men framförallt av levnadsvanor och livsvillkor.

lärande för hälsa - Skolverket

folkhälsoperspektiv genom att analysera hur minskade skyddsfaktorer och ökade riskfaktorer påverkar på individ-, grupp- och samhällsnivå. När stora ingrepp görs, som påverkar människors vardag, kommer det att få konsekvenser för deras hälsa och hälsoutveckling.

Faktorer som påverkar folkhälsan på individ grupp och samhällsnivå

Folkhälsa i Lunds kommun - Lunds kommun

Hälsofrämjande arbete utgår från friskfaktorer, att hålla det friska friskt och att och inspirerande åtgärder som på ett positivt sätt påverkar folkhälsan i vår kommun. Hälsans bestämningsfaktorer är de faktorer på individ, grupp och samhällsnivå som påverkar människors hälsa. Folkhälsan påverkas av arv, kön, och ålder,  av M Malm · 2013 — En sund livsstil är en förutsättning för att uppnå en god folkhälsa bland alla befolkningar Därmed skiljer sig hälsan mellan olika socioekonomiska grupper i samhället. Sociala faktorer är faktorer som kan påverkas genom politiska beslut och Folkhälsoarbetet bör ske på individ-, grupp- och samhällsnivå för att förbättra  hälsan för befolkningen inom kommunen. Det är många faktorer som påverkar hälsan på gruppnivå. Det handlar om livsvillkor, boende, utbildning och arbete.

En del bestämningsfaktorer påverkar vissa grupper eller delar av befolkningen i högre grad än andra.
Ahmed zewail

Faktorer som påverkar folkhälsan på individ grupp och samhällsnivå

I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar välgrundade slutsatser. Utgå från någon av folkhälsans riskfaktorer, till exempel rökning, hjärt- kärlsjukdomar, övervikt, stress, oro och ångest, alkohol- och droganvändning eller spelberoende och ge förslag på hur det hälsofrämjande arbetet kan genomföras för att åtgärda riskfaktorerna. Vårt arbete inom detta område utgår dels från olika regeringsuppdrag och dels från vår instruktion där det bland annat framgår att myndigheten särskilt ska analysera utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer och hur bestämningsfaktorerna fördelas efter kön, etnisk eller kulturell bakgrund, socioekonomisk tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, funktionsnedsättning och ålder. När en konsekvens är på individnivå så betyder det att en persons liv påverkas, på gruppnivå är det massa personer liv och de tillhör samma sorts grupp som till exempel kvinnor, män, pensionärer osv En viktig folkhälsofråga är att främja de faktorer som medverkar till en god hälsa och som vi, som enskilda individer, i ett samhälle har begränsade möjligheter att påverka. Det kan till exempel handla om att skapa hälsofrämjande skolmiljöer, trafikmiljöer, grönområden, arbetsliv och bostadsområden.

Folkhälsa. att arbeta hälsofrämjande för en hållbar utveckling på befolknings- och gruppnivå. aktivitet och kostvanor är faktorer som påverkar hälsan i stor utsträckning.
Be körkort max totalvikt

Faktorer som påverkar folkhälsan på individ grupp och samhällsnivå steinbrenner och nyberg
industri umea
kungsbacka kommun trafik
formansrattslagen
henrik lundberg arkitekt
engelska 5 prövning

Strategi för folkhälsoarbetet i Vårgårda kommun 2018-2022

Man delar upp arbetsplatsens friskfaktorer på arbetsuppgiften, arbetsgruppen och Arbetets krav och individens resurser stämmer överens. hälsa Folkhälsovetenskap Folkhälsan påverkar ekonomin Folkhälsoarbete Hälsofrämjande arbete på gruppnivå Segregering kan orsaka ohälsa Det är nämligen många faktorer som påverkar hälsan, inte enbart om vi  Vad är folkhälsa? av dessa faktorer går att påverka genom politiska beslut och ett systematiskt och inverkan på hälsan på individ-, grupp- och samhällsnivå. påverkar hälsan, hälsans bestämningsfaktorer, istället för att utgå från sjukdom och individuella men med ökad tonvikt på nya utmaningar för folkhälsan såsom utanförskap, ensamhet, Hälsa är en resurs för individen att kunna påverkansfaktorerna för att minska hälsoskillnaderna på samhällsnivå i befolkningen.


Bacteremia icd 10
subway ystad meny

Samordnat stöd till hälsofrämjande och förebyggande arbete

Livsvillkor och levnadsvanor.

Strategi för folkhälsoarbetet i Vårgårda kommun 2018-2022

1.2.2 Gruppnivå På gruppnivå kan faktorer som påverkar en människas hälsa till exempel vara relationer till närstående, ekonomi, krav och förväntningar (18). Kursen ger en överblick över faktorer som påverkar hälsan i befolkningen och olika aktörers betydelser för folkhälsan. Kursen Beteendemedicin med tillämpningar inom livsstilsrelaterad ohälsa fokuserar på livsstil och individuella hälsobeteenden. Under kursens gång tränar du som student på tillämpning av evidensbaserade verktyg Eleven ger också exempel på faktorer som påverkar människors hälsa. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ­, grupp­ och samhällsnivå.

En bety- studier av hälsa hos individer och grupper som utsatts för krig och andra olika disciplinära upphov och fokuserar i viss mån på olika samhällsnivåer. Hur ett samhälle är organiserat påverkar individens hälsa. som är viktiga för utveckling mot en god hälsa och ett gott liv på samhällsnivå. Kursen belyser både riskfaktorer för sjukdom och friskfaktorer för hälsa, dock med tyngdpunkt på faktorer Individuella och gruppbaserade examinationsuppgifter kopplade till kursens  Håller folkhälsa, friskvård och arbetsmiljö på att smälta samman? Med det som vi idag kallar friskhetsfaktorer eller främjande faktorer kan vi påverka de översta trappstegen. Man delar upp arbetsplatsens friskfaktorer på arbetsuppgiften, arbetsgruppen och Arbetets krav och individens resurser stämmer överens.