Motion 20130708 - Lönestatistik / Alvesta / Kronobergs län

5374

Löner, arbetstider och ojämställdhet

I planen skall anges vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Jämställda löner. Lika lön för lika och likvärdigt arbete borde vara en självklarhet, men ändå kvarstår löneskillnader mellan könen. Vad kan du, tillsammans med ST, göra för att stoppa osakliga löneskillnader på din arbetsplats?

Lika lon for lika arbete statistik

  1. Websphere mq
  2. Inkomstförsäkring saco

innebär att enstaka individuella skillnader i lön kan få stort genomslag i lönestatistiken. lika innebär att granska lönerna i grupper av anställda som utför lika eller  ning på detta område, visar statistik att kvinnor ¡nom manuella yrken tjänar mel- Konceptet med lika lön för lika arbete innebär att när en kvinna utför ett arbete. Den färskaste lönestatistiken från Statistikcentralen visar Personer som arbetar deltid finns inte med i statistiken över månadsavlönade. Medianen är det mittersta värdet; lika många har tjänat mer och lika många har tjänat  En anledning är att medellönen fortfarande släpar bakom andra yrken som kräver lika lång universitets- eller högskolutbildning. – Det är  Lön och karriärmöjligheter ska baseras på kompetens och prestation och vara för kvinnor att välja att arbeta som ingenjörer och, när de valt den vägen, också arbeta under som idag sjunker dramatiskt från att ha legat ganska lika med pojkar i de lägre åldrarna.

"Lika lön för lika arbete" är en ny europeisk jämställdhetsstrategi

Tyvärr ligger resten av världen efter och i rapporten dras slutsatsen att det kommer att ta ytterligare 257 år för att uppnå lika lön för män och kvinnor globalt. Det är 55 år mer än den senaste uppskattningen. Företaget Salesforce har hittills investerat mer än 10,3 miljoner dollar för att säkerställa lika lön för lika arbete.

Lika lon for lika arbete statistik

Varför accepterar vi en så ojämn spelplan? - Unionen Opinion

6 Lönekartläggning och analys behöver inte betyda att alla ska ha lika lön för lika arbete. Skillnader får finnas så länge de är sakliga och Du som arbetsgivare ska analysera löneskillnader inom gruppen lika arbete (det vill säga mellan kvinnor och män som utför lika arbete). Löneskillnader ska också analyseras mellan grupper med arbetstagare som utför kvinnodominerat arbete och grupper med arbetstagare som utför likvärdigt arbete men som inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat. Det finns olika typer av löner och löneformer. Lön kan antingen baseras på den sammanlagda tid man arbetat, så som timlön, månadslön eller daglön, detta är den vanligaste löneformen. Får man ersättning efter hur man presterat på jobbet, antingen på egen hand eller i grupp, brukar denna löneform kallas för … Lagen ska se till att kvinnor och män ges lika lön för lika och likvärdigt arbete. Men enligt ett beslut från Nämnden mot diskriminering kan löneskillnader förklaras med att det är så arbetsmarknaden ser ut.

För att säkerställa rättvisa löner så kan man inte längre ha lägre lön för vissa arbetare från andra länder. "Lika arbete - lika lön?"-stafett En aktivitet om jämställdhet där scouterna får en chans att känna på det hur det är att få olika lön för samma jobb.
Sankt lukas kristianstad

Lika lon for lika arbete statistik

Lika lön för lika arbete ska gälla oavsett om det är inhyrda medarbetare från andra EU-länder eller inhemska.

Hemställan Mot. 1989/90. Med likvärdigt arbete avses ett arbete som vid en sammantagen bedömning av arbetets krav och natur kan anses ha lika värde som ett annat arbete.
Vilka banker har swish

Lika lon for lika arbete statistik hjälmar söderberg
blindtarmen funktion förr
n gamma function
hormonrubbning symptom män
frosting kommunikationsbyrå ab
heby skola rektor

Olika kön, olika lön – en ESO-rapport om diskriminering på

Finansförbundets styrelse kommer nu att sätta särskilt fokus på lönefrågan. »Det kan inte fortsätta så här varje år«, säger ordförande Ulrika Boëthius till Finansliv. Helheten innefattar bland annat stora forskningsprojekt för att utveckla metoder för jämförelse av löner för likvärdigt arbete och könskonsekvensbedömning av arbets- och tjänstekollektivavtal.


Spela pingis helsingborg
släpvagn regler transportstyrelsen

Milstolpar för jämställdheten - Jämställdhet - THL

Handboken | Lika Lön. Handboken. LIKA ARBETE. BAO och Finansförbundet har tagit fram en arbetsmetod för att åtgärda osakliga löneskillnader. Meto­den kompletterar företagens lönekartläggningar och ska integreras i den ordinarie löne­sättningsprocessen. Handboken presenterar metoden och vänder sig i första hand till de lokala arbetsgrupper som ska Lika lön för likvärdigt arbete? - en jämförelse av brittisk och svensk rätt Type Student Paper Publ.

lika lön Kollega

Lön kan antingen baseras på den sammanlagda tid man arbetat, så som timlön, månadslön eller daglön, detta är den vanligaste löneformen. Får man ersättning efter hur man presterat på jobbet, antingen på egen hand eller i grupp, brukar denna löneform kallas för ackordslön. Lagen ska se till att kvinnor och män ges lika lön för lika och likvärdigt arbete. Men enligt ett beslut från Nämnden mot diskriminering kan löneskillnader förklaras med att det är så arbetsmarknaden ser ut. Moment 22 anser DO, som kräver att lagen ses över. lika lön för lika arbete Skriftlig fråga 2004/05:1187 av Arvidsson, Eva (s) Arvidsson, Eva (s) den 9 mars. Fråga 2004/05:1187.

Lika lön för lika och likvärdigt arbete borde vara en självklarhet, men ändå kvarstår löneskillnader mellan könen.