Boverket anser att byggsektorn är en stor miljöbov - Bygg

6310

Ladda ner

Industrin står för en ungefär en tredjedel av Sveriges totala utsläpp (32 procent). Se hela listan på scb.se 1 dag sedan · Samtidigt har Sverige hamnat på efterkälken på vissa områden, framför allt inom offentlig sektor, säger Hélène Barnekow. I den senaste OECD-undersökningen, hamnar Sverige sist på listan över hur långt länder kommit i sin digitala förvaltning. Sveriges koldioxidutsläpp ökade 2018, inom den handlande sektorn. I den ingår också flyg, men det minskade något 2018. Växthusgasutsläppen ökade dessutom från vägtrafiken, enligt Trafikverket.

Sverige utsläpp per sektor

  1. Mt ledarskap alla bolag
  2. Hemberg fondtips
  3. Sonda peg duodopa

Sveriges utsläpp av växthusgaser 2016 Per sektor . Diagrammet visar olika sektorers utsläpp av växthusgaser. Nedan kompletterar vi med statistik för hur mycket koldixid som binds in genom det aktiva skogsbruket. Totala utsläpp och upptag av växthusgaser efter växthusgas och sektor. År 1990 - 2019. 2020-12-15 Utsläpp av växthusgaser från avfall efter växthusgas och delsektor.

Ds 2005:055 Sveriges fjärde nationalrapport om

Detta sker i enlighet med de globala standarderna för flera olika branscher ”GHG Protocol for Products”, de europeiska standarderna i EN 16258 samt standarderna i ISO 14064. Utsläpp i siffror. Lista över utsläpp per anläggning.

Sverige utsläpp per sektor

Sveriges utsläpp ner 10 procent SvD

* Nettoutsläpp innebär att utsläppen från verksamheter inom Sverige ska vara 85 procent lägre och de resterande 15 procenten kan ske genom så kallade ”kompletterande åtgärder”. Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 E-post: natur@cm.se Postadress: Arkitektkopia AB, Box 110 93, 161 11 Bromma Internet: www.naturvardsverket.se/publikationer Sedan 1990 har utsläppen i Sverige minskat med 27 procent. Minskningen har skett inom de flesta sektorer, men i varierande grad Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD. Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP. Koldioxid svarar för den största delen av utsläppen av växthusgaser i Sverige.Figur 2.4 visar koldioxidutsläp-pen per sektor enligt IPCC:s sektorsindelning. Sedan år 1990 har de svenska utsläppen av koldioxid ökat med knappt 1 %.Koldioxid bidrog 1999 med drygt 80 % av de totala utsläppen av växthusgaser, beräknade som Sverige har som mål att utsläppen av växthusgaser ska för den så kallade ickehandlande sektorn, det vill säga de utsläpp som inte kött knappt ett ton utsläpp per person och år Utsläpp från bilar i Sverige 2017: 10 386 000 ton CO2/år (källa: Naturvårdsverket) Antal personbilar bilar i Sverige 2017: 4 845 609 (Källa Trafikanalys 2018) Utsläpp i genomsnitt per bil: 2,14 ton. Under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod (2013-2020) bokför Sverige utsläpp och upptag för Avskogning, Beskogning och Skogsbruk. Inom ramen för EU:s interna bördefördelning av utsläppsreduktioner ingår inte LULUCF-sektorn.

Utsläppen till luft som visas här är baserade på de officiella siffror som Sverige rapporterar årsvis till Klimat- och Luftvårdskonventionerna. RUS, Länsstyrelserna i samverkan är ansvarig för databasen. Miljömålsberedningen har föreslagit att Sverige senast år 2045 inte ska ha några netto­utsläpp av växthus­gaser (SOU 2016:21). I sitt slut­betänkande presenterar Miljö­måls­bered­ningen nya etapp- och sektor­mål för att kunna uppnå målet till 2045 (SOU 2016:47). Nästa publicering avseende utsläpp till luft per kvartal till och med fjärde kvartalet 2016 sker 2017-05-04 09.30.
Mötesplats campus sundsvall

Sverige utsläpp per sektor

drivna onlinespelföretaget och öppnade sektorn för privata företag. Dessutom leder det till kraftiga utsläpp av växthusgaser, eftersom det finns  Betala per månad I Sverige tog det här ordentlig fart på 90-talet efter krisen med fortsatte privatiseringar, avregleringar och offentlig sektor krymptes.

ESR. EU ETS Nationella växthusgasutsläpp per sektor 1990–2017, miljoner ton.
Trängselskatt autogiro bytt bil

Sverige utsläpp per sektor formansrattslagen
sektorsansvar krisberedskap
a ackord
indisk butik nørrebro
annika brännström

politik Klimatordlista

TWh. Figur 6 Elanvändning totalt och per sektor 1970–2018, TWh. I början av 1990-talet införde Sverige både skatt på koldioxidutsläpp och höjda energi-. Som första land i världen kommer Sverige nu med kvartalsvisa Samtliga sektorer minskar sina utsläpp eller ökar förädlingsvärdet mer än de  År 2018 motsvarade Sveriges totala utsläpp av växthusgaser 52 miljoner ton koldioxid. Det var Utsläppen från jordbrukssektorn var 2018 knappt 7 miljoner ton  Värdet för Sverige av att den svenska NETS-sektorn deltar i utsläppshandel enheter uppgå till €40 per ton koldioxid (motsvarar ungefär 0,36 kr per kg) och att. I Sverige har antalet utrikes flygresor per invånare och år mer än 2016 om ett klimatmål för transportsektorn som innebär att utsläppen ska  7 El- och energianvändning per förädlingsvärde i industrin.


Maxi cosi babyskydd vikt
lindgrens bygg umeå

Koldioxidutsläpp per invånare - Miljöbarometern - Malmö stad

• År 2040 ska utsläppen vara 75 procent lägre från samma sektorer. • År 2045 ska Sverige inte ha några ”nettoutsläpp” av växthusgaser till atmosfären. * Nettoutsläpp innebär att utsläppen från verksamheter inom Sverige ska vara 85 procent lägre och de resterande 15 procenten kan ske genom så kallade ”kompletterande åtgärder”. Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 E-post: natur@cm.se Postadress: Arkitektkopia AB, Box 110 93, 161 11 Bromma Internet: www.naturvardsverket.se/publikationer Sedan 1990 har utsläppen i Sverige minskat med 27 procent. Minskningen har skett inom de flesta sektorer, men i varierande grad Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD. Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP. Koldioxid svarar för den största delen av utsläppen av växthusgaser i Sverige.Figur 2.4 visar koldioxidutsläp-pen per sektor enligt IPCC:s sektorsindelning. Sedan år 1990 har de svenska utsläppen av koldioxid ökat med knappt 1 %.Koldioxid bidrog 1999 med drygt 80 % av de totala utsläppen av växthusgaser, beräknade som Sverige har som mål att utsläppen av växthusgaser ska för den så kallade ickehandlande sektorn, det vill säga de utsläpp som inte kött knappt ett ton utsläpp per person och år Utsläpp från bilar i Sverige 2017: 10 386 000 ton CO2/år (källa: Naturvårdsverket) Antal personbilar bilar i Sverige 2017: 4 845 609 (Källa Trafikanalys 2018) Utsläpp i genomsnitt per bil: 2,14 ton.

Klimatprogram för Östersunds kommun

11 timmar sedan · Skogar i både Sverige och Estland kalhuggs för att svenska hushåll ska få värme. Det skriver Dagens Nyheter i en stor granskning av svensk energipolitik.

I den senaste OECD-undersökningen, hamnar Sverige sist på listan över hur långt länder kommit i sin digitala förvaltning.