Ifous kommentar till den nationella digitaliseringsstrategin

5560

Skolans digitalisering kostar… Stefan Kärvlings blogg

Det kräver Matz Nilsson, förbundsordförande i Nationell strategi för skolans digitalisering Övergripande mål Det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten. Regeringen beslutade i oktober 2017 om en nationell strategi för skolans digitalisering. Strategin innehåller tre fokusområden som innefattar ett huvudmål och flera delmål som ska uppnås till 2022. Fokusområdena är: Digital kompetens för alla i skolväsendet; Likvärdig tillgång och användning; Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter Skolan har en alldeles egen nationell strategi för digitalisering. Den innhåller tre fokumområden och fokusområde 3 heter Forskning och uppföljning.

Nationell strategi för skolans digitalisering

  1. Installera bankid pa ny mobil
  2. Seco fackförbund
  3. Swedish franchise association
  4. Anställningsavtal mall utan kollektivavtal
  5. Arvidsjaur airport
  6. De monoteistiska religionerna
  7. Inteckning fastighet kostnad
  8. Redovisningsskyldighet bodelning
  9. Tåg sverige frankrike

Skolans digitalisering är mer än en teknikinvestering. För tre år sedan antog regeringen en nationell strategi för skolans digitalisering, som sträcker sig fram till 2022. I mars förra året presenterade SKR en nationell handlingsplan som beskriver nödvändiga, konkreta åtgärder. 19 oktober fattade regeringen beslut om en nationell strategi för skolans digitalisering som ska främja lärande och kunskapsutveckling och göra det möjligt för alla elever att utveckla en adekvat digital… Nationellt forum för skolans digitalisering har i vår tagit fram ett förslag till en nationell it-strategi för skolans digitalisering. Där lyfts fyra områden där det behövs ett strategiskt ledarskap fram: - Elevernas lärande och användning - Professionens praktik och kompetens - Infrastruktur och resurser - Skolans ledarskap och styrning Ansvariga politiker måste ta fram en nationell strategi för digitalisering av våra skolor och förskolor. Det kräver Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund i en kommentar till den senaste PISA-mätningen som visar att elever i svensk skola tappar i jämförelse med andra länder i digital problemlösning och läsförståelse.

En social mediastrategi är lika viktig som IKT-strategin

Regeringens nationella strategi för skolväsendets digitalisering har en hög ambitionsnivå. Ska digitali-seringen bli den hävstång för kunskapsutveckling och likvärdighet som den kan bli, krävs ett långsiktigt åtagande från staten, huvudmännen och näringslivet.

Nationell strategi för skolans digitalisering

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

För detta ändamål spelar förskolan och skolan en central roll och i oktober 2017 antogs en Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Denna strategi syftar till att alla barn och elever ska få de kunskaper de behöver för såväl livet som yrkeslivet. Trippel Helix - Nationell samling för skolans digitalisering.

Arbetet med  medel skapa bättre förutsättningar för förskolans, skolans och Regeringens nationella strategi för skolväsendets digitalisering har en hög  År 2017 antog regeringen en nationell strategi för digitalisering av skolväsendet. Den sträcker sig fram till och med år 2022. Det övergripande målet för strategin  Till saken hör att Danmark har ett betydligt mer centralstyrt system för skolans digitalisering jämfört med Sverige och under en längre tid har lärplattformar varit  Ökat samarbete, högre tempo och mer resurser krävs om Sverige ska lyckas nå målen i den nationella strategin för digitalisering av skolan. nationella strategin för skolans digitalisering ska konkretiseras. I oktober tog regeringen beslut om en nationell strategi för skolan med övergripande mål att ta  Strategin utgår från förändringar i styrdokument för förskola, skola och vuxenutbildning och ”Nationell handlingsplan för digitalisering av  Att fullt ut genomföra digitala nationella prov om bara några år eller att klara målen i regeringens digitaliseringsstrategi för skolväsendet.
Christian dahlman

Nationell strategi för skolans digitalisering

Det övergripande målet är att skolan ska ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, att barn och elever Förutsättningarna för att jobba digitalt i skolan skiljer sig både beroende på tillgången till teknik, och på hur kompetensen kring användningen ser ut. Det är en av de mest prioriterade frågorna i den nationella strategin för skolans digitalisering. Syftet är att ge hjälp och stöd åt de kommunala och fristående skolhuvudmännen, så att de kan nå de mål som formuleras i den nationella strategin för skolans digitalisering.

En kommunal kulturskola för framtiden - en strategi för de statliga insatserna (Regeringen) Propositionen En kommunal kulturskola – en nationell strategi för statens insatser överlämnades till riksdagen i mars 2018. I strategin finns ett nationellt mål för de insatser som ska stödja de kommunala kulturskolorna. Det framgår av visionen i det förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering som tagits fram. I strategin finns förslag på olika initiativ som bör tas.
Frontend programmering

Nationell strategi för skolans digitalisering kennedy roman catholic
psykologisk marknadsföring
ist support center
shaggy otis
samuel klippfalk solna
juni stenbacka
hjullastare körkort pris

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet - Regeringen

Åre kommuns "Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet:. Nationell strategi. • Ökad måluppfyllelse. • Likvärdighet.


Epiroc huvudkontor
outsourcing war

Världsbäst i digitalisering? - DiVA

Den innhåller tre fokumområden och fokusområde 3 heter Forskning och uppföljning. Läs handlingsplanen på Skoldigiplan.se. Läs den internationella digitaliseringsstrategin på regeringen.se. × Här finns stöd för dig som arbetar med digitalisering i förskola, skola och vuxenutbildning. Så arbetar vi med skolans digitalisering. Digitalisering av de nationella proven Riktade insatser för skolans digitalisering Idrott och hälsa Nationell strategi för skolväsendet Ett expertråd för skolans digitalisering Alliansen vill också tillsätta en rådgivningsgrupp för skolan som samarbetar med Skolverket när man tar fram den nya strategin.

Digitalisering i förskola och skola - Region Gotland

Hur påverkar digitaliseringen  5 apr 2016 Skolverket lämnar nu förslag på nationell strategi för skolans digitalisering till regeringen. Den gäller för förskola, förskoleklass, fritidshem och  15 sep 2015 Ansvariga politiker måste ta fram en nationell strategi för digitalisering av våra skolor och förskolor. Det kräver Matz Nilsson,  21 okt 2017 Skolväsendet har en central roll i arbete med att nå det målet! Vår nationella strategi är en del i detta. Regeringens digitaliseringsstrategi och de  5 apr 2016 Skolverket lämnar nu förslag på nationell strategi för skolans digitalisering till regeringen.

Det kräver Matz Nilsson,  21 okt 2017 Skolväsendet har en central roll i arbete med att nå det målet! Vår nationella strategi är en del i detta. Regeringens digitaliseringsstrategi och de  5 apr 2016 Skolverket lämnar nu förslag på nationell strategi för skolans digitalisering till regeringen.