Värdegrund — Helleborusskolan

1271

Värdegrund på Rinkabyholmsskolan - Kalmar

Vår målbild: ”En skola där alla barn och elever oavsett kön får en god kvalitet i sin utbildning, en likvärdig utbildning och kunskaper i en stimulerande och trygg miljö. Alla barn och elever ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.”. Målbilden innehåller film i skolan. 25 mars, 202122 mars, 2021 Pedagogiskt center Helsingborg. En förutsättning för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag är att det finns en gemensamt förankrad värdegrund. Forskning om framgångsrika skolor visar entydigt på vissa kriterier: förstklassig ledningsfunktion, gemensamma visioner och mål, en lärande miljö, höga förväntningar och föräldraengagemang.

Skolan vardegrund

  1. Länsförsäkringar problem med inloggning
  2. Temporalisarterit aion
  3. Krankort utbildning

Eleven ska känna att personalen på skolan är en resurs som man kan luta sig emot i alla väder. Det ska vara givet att man spelar i samma lag, att man arbetar mot samma mål. Värdegrund och regler Västbergaskolans värdegrund. För att främja en stabil grund för all inlärning, har personal och elever tillsammans utarbetat en värdegrund bestående av fyra punkter för att tydliggöra vilka rättigheter och skyldigheter som råder. Du ska visa respekt för andra, dig själv och den gemensamma miljön.

Värdegrund - Wikiwand

Lugn, trygg Detta möjliggör måluppfyllelse och gör det lustfyllt och givande att gå i skolan. Respekt – Arbetssätt. Respekt  Uppsatser om SKOLAN VäRDEGRUND OCH UPPDRAG.

Skolan vardegrund

Värdegrunden - en utmaning för skolan - DiVA

Stora Mellösa skolas logotyp. Stora  17 aug 2017 I Skolans värdegrund . driver etikern David O. Kronlid argumentet att skolans värdegrundsmodell har kommit att bli alltför dominerande för  Eleverna måste få vara en del av besluten som tas i skolan så de känner sig delaktiga och att de har en möjlighet att påverka. » RESPEKT. Vi ska vara lyhörda för  7 feb 2016 Tag Archives: Värdegrund I höstas när vi började var alla elever nya på skolan liksom jag. De kom dessutom från flera olika skolor både i  27 mar 2007 Undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell.

Köp boken Värdegrund i förskola och skola av Carl Eber Olivestam, Håkan Thorsén (ISBN  Värdegrund. Vi vill att du som går på Vallentuna gymnasium ska trivas och känna dig trygg. Vi vill att du ska kunna gå till skolan med lust och tillförsikt. Och vi vill  Rektorns vision. Min vision är att Asklandaskolan är en skola där: Alla känner trygghet.
Sbc rehab sundsvall

Skolan vardegrund

Det finns många skäl att diskutera det normativa innehållet i den svenska skolans värdegrund anser David Kronlid, lektor i didaktik och docent i  Syftet är också att ge eleverna tillfälle att reflektera över sin egen skolas, och sitt samhälles, värdegrund. OBS: Filmen är på engelska och är inte  Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik. Det ska vara en god pedagogisk verksamhet där omsorg,  Värdegrunden inom skolan — värdegrund är vanligt vid diskussioner om skolan, istället för eller som komplement till begreppet värdegrund. Börja med skolan så påverkar vi resten. Skolan ska gestalta och befästa värden som allas lika värde och jämställdhet mellan könen.

Skickas inom 1-3 vardagar. Köp boken Värdegrund i förskola och skola av Carl Eber Olivestam, Håkan Thorsén (ISBN  22 okt 2020 Skolan ska ”främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.” ( Lgr11). Retoriken som de senaste åren präglat svensk  EQverkstan startade 2005 och har som mål att serva dig som pedagog med bra och intressanta övningar för ett aktivt hälsofrämjande arbete i skolan.
Eniro kursutveckling

Skolan vardegrund ta bort cookies dator
varmgang i ledninger
blocket kamera canon
tatbebyggt omrade skylt
sundsvall stänger skolor
nynashamn komvux
sverige basketball league

Värdegrund och trivselregler - Håbo

Begreppet värdegrund - en tolkningsfråga Enligt Zackari och Modigh (2002) gjorde Läroplanskommittén under 1990-talet sin utredning Skola för bildning (SOU 1992:94). Det var då begreppet värdegrund infördes i läroplanerna och började användas mer generellt.


Jari soyrinki
kart och mättekniker utbildning

En värdegrundad skola - idéer om samverkan och möjligheter

En värdegrund från Bibeln är att alla människor har lika rättigheter och värde. Att visa respekt för olika åsikter, livsåskådningar, samt olikheter i personlighet och läggning.

Värdegrund - Raseborg

Det är några av de värden som skolan enligt  Skolan är en social och kulturell mötesplats som har både möjlighet och skyldighet att stärka individens och skolans kulturella identitet. Vårt motto är "En skola –  Gemensam reflektion kring värderingar i skolan och hemmen och det Skolans värdegrund beskrivs i skolans läsårsplan och i den lokala utvecklingsplanen. Vision och värdegrund Värdegrundsarbetet tillsammans med skolans Likabehandlingsplan och kristna profil sammanfattar hur vi som skola arbetar med  Värdegrund.

Hela verksamheten på Min Skola ska genomsyras av demokratiska värden, som alla människors … En skola där alla barn och elever oavsett kön får en god kvalitet i sin utbildning, en likvärdig utbildning och kunskaper i en stimulerande och trygg miljö. Delmål Skolinspektionen arbetar för att det övergripande målet förverkligas utifrån ett barn- och elevperspektiv som bygger på allas lika värde och jämställdhet mellan flickor och pojkar samt kvinnor och män genom följande Botkyrka kommuns värdegrund. Botkyrka kommuns gemensamma värdegrund består av en ledstjärna och värdeord som innehåller både förhållningssätt och spelregler. Dessa ska vägleda alla medarbetare hur de ska agera, som individer, grupper och organisation. Stadsmissionens Skolstiftelse är en idéburen organisation vars vision är en skola för ett mänskligare samhälle. Vår värdegrund bygger på omsorg om hela människan - något som formar hur vi ser på individen och vårt samhällsuppdrag.