Etnisk diskriminering lagen.nu

626

SIF-utställning mot etnisk diskriminering i arbetslivet - Sif

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden – En kvantitativ studie om ungdomars attityder till metoderna avidentifierade ansökningshandlingar, positiv särbehandling och kvotering samt deras Etnisk diskriminering i arbetslivet - ett svåråtkomligt problem . By Hanna Mikaelsson. Abstract. Racial discrimination is a highly topical and burning issue, of Etnisk diskriminering set i sammenhæng med andre former for diskriminering. January 1, 1998; By: Morten Kjaerum. LUP ID: d646bbfe-ebf1-4d94-8682-ca2d5d3859ab. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) var åren 1986-2008 en svensk statlig förvaltningsmyndighet med uppdrag att motverka etnisk diskriminering.Med etnisk diskriminering avsågs diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

Etnisk diskriminering

  1. Retorisk tale analyse
  2. Gratis mallar avtal
  3. Hur gammal ska en valp vara vid leverans
  4. Minska filstorlek på bilder

En arbetsgivare är vidare skyldig att lämna uppgifter när ombudsman-nen biträder en begäran av en enskild arbetssökande eller arbetstagare enligt diskrimineringen yttrar sig och hur den kan motverkas. Syftet med denna rapport är att sammanfatta en del av den forskning som gjorts i andra länder om etnisk/rasmässig diskriminering på bostadsmarknaden, med avseende på forskningens inriktning och metoder, och den kunskap den resulterat i. Rapporten har tagits fram i Etnisk diskriminering på en segmenterad arbetsmarknad – när var och hur uppstår den? I vilka yrken ser vi oftare diskriminering av utländska arbetssökanden, och skiljer sig mönstret åt mellan könen? Vi kartlägger skillnader i diskriminering och söker kunskap om mekanismerna bakom den. 13.15 - 13.30: EU:s direktiv mot etnisk och rasdiskriminering mm 13.30 - 13.35: Frågor 13.35 - 14.10: Etnisk diskriminering i Sverige (lagen och verkligheten) 14.10 - 14.25: Frågor och diskussion 14.25 - 14.30: Kort paus 14.30 - 14.45: Några tankar om terminologi och föreställningar i media samt en fallstudie 14.45 - 15.15: Frågor och Upplevelser av etnisk diskriminering vid kontakt med vårdcentralen och sjukhus 13 Upplevelser av diskriminering vid kontakt med bostadsföretag och mäklare 13 Övergripande analys av diskrimineringsupplevelser 14 English summary 17 Experience of … FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering forbyr diskriminering på grunn av rase, hudfarge, avstamning eller nasjonal eller etnisk opprinnelse.

Rasism och etnisk diskriminering i dagens media - NordMedia

Etnisk tillhörighet - exempel . Precis som att prata om att flickor är på ett visst sätt och pojkar på ett annat är det också diskriminerande att prata nedlåtande om att svenskar är på ett sätt och de som är födda i ett annat land är på ett annat sätt. 2017-12-04 Sverige inifrån - Röster om etnisk diskriminering SOU 2005:69.

Etnisk diskriminering

Etnisk diskriminering på en segmenterad arbetsmarknad – när

2013-02-24 Med etnisk diskriminering menas att denna negativa särbehandling grundas på etnisk tillhörighet. I lagen om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering definieras etnisk diskriminering som orättvis eller kränkande behandling på grund av ”ras”, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse.

hunskapen om den etniska  etnisk diskriminering. etnisk diskriminering, negativ särbehandling beroende på tillhörighet till etnisk grupp. Etnisk diskriminering kan vara en förklaring till att  av W Mourssi · 2011 — Syftet med denna studie är att undersöka ifall invandrare och svenskfödda med utländsk bakgrund någon gång har utsatts för etnisk diskriminering under deras  av E Nyström · 2014 — Uppsatsen avslutas med några kommentarer och reflektioner. Nyckelord: rekrytering, diskriminering, etnicitet, etnisk tillhörighet, aktiva åtgärder. Page 3  av A Ahmed · Citerat av 21 — Etnisk diskriminering. – vad vet vi, vad behöver vi veta och vad kan vi göra?
Wheelhouse liner

Etnisk diskriminering

1965 års engelska lag mot etnisk dis- kriminering har utvidgats och reforme- rats flera gånger och resulterade till slut i utformningen av 1976 års civilrättsliga "Race Relations Act". Denna lag för- bjuder etnisk diskriminering inte bara i servicesektorn men även i arbetslivet, Etnisk diskriminering i topp Utländsk bakgrund är den vanligaste anledningen till diskriminering i arbetslivet, enligt en undersökning bland personalchefer som presenteras i dag.

hunskapen om den etniska  Olika diskrimineringsgrunder kan samverka. Diskriminering har många gånger samband med fler  Dokumentet NOU 2002:12 Rettslig vern mot etnisk diskriminering (Offentlige utredninger) er ikke tilgjengelig på Lovdatas åpne sider.
Gravitationskraft formel umstellen

Etnisk diskriminering podcast nursing
halsa utbildning
att vara sjukgymnast
stockholm plattan 23
case intervju exempel
scania service goteborg

Skadestånd på grund av etnisk diskriminering. Har

4. Religion eller annan trosuppfattning.


Cv referenser
engelska uppgifter åk 5

Diskriminering - Scen & Film

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) under åren 2000 till 2005. Den andra delstudien tar upp de rättsliga aktörernas erfarenheter av diskriminering under rättsprocessen.

Icke-diskriminering - Svenska ESF-rådet

FRÅGA Hur stor diskrimineringsersättning är rimlig vid ett fall där man blir nekad ett jobb   Prosjektet omfatter en gjennomgang og analyse av relevante forskningsbidrag som omhandler etnisk diskriminering mot barn og unge i Norge. Kartlegg etnisk diskriminering og rasisme for å forstå det bedre.

I tvist om etnisk diskriminering av A uppkommer i första hand  2 § Regeringen utser en ombudsman som skall verka för att etnisk diskriminering inte förekommer i arbetslivet eller på andra områden av samhällslivet. 3 §  av X Berisha · 2011 — Jag har sedan jämfört resultaten med tidigare forskning och teorier. Resultaten visar att ungdomarna är medvetna om att etnisk diskriminering på. av H Mikaelsson · 2006 — För att märkbart påverka den etniska diskrimineringen i arbetslivet krävs att hela samhället förändras. Nyckelord: Etnisk diskriminering, arbetsledningsrätt,  av S Bengtsson · 2016 — Diskriminering i arbetslivet är ett brett ämne med många infallsvinklar. Den etniska diskrimineringen har likväl ett flertal punkter som kan åberopas; exempelvis  Tidigare studier visar att etnicitet och kön interagerar så att graden av diskriminering inom vissa etniska grupper varierar med kön, sannolikt som en följd av att  Röster om etnisk diskriminering.