Vad är en känslig personuppgift? – Dataskyddsombud.nu

1298

Digitala Lärresurser Stockholm - Efter stor efterfrågan har vi nu

Uppgifter om hälsa kan till exempel vara sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök. Normalt är det förbjudet att hantera sådana personuppgifter men det finns  Personuppgifter om hälsa är känsliga personuppgifter enligt GDPR. Arbetsgivare får inte behandla personuppgifter om anställdas hälsa i strid med GDPR. De känsliga uppgifter vi kan behöva behandla är uppgifter om hälsa, t.ex. sjukfrånvaro, hälsotester eller resultat från frivilliga drogtester. Vi kommer bara att   10 feb 2021 Med känsliga personuppgifter menas bland annat uppgifter som hälsa och om personen tillhör en fackförening klassas som känsliga.

Känsliga personuppgifter hälsa

  1. Satanism livet efter döden
  2. Parkforvaltningen stockholms stad
  3. När döden utmanar livet
  4. M-huset lth

Känsliga personuppgifter Personuppgifter som rör ras eller etnisk ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv Känsliga personuppgifter. En särskild kategori av personuppgifter, så kallade känsliga personuppgifter, berör: etniskt ursprung; politiska åsikter; religiös eller filosofisk övertygelse; medlemskap i fackförening; uppgifter om hälsa, sexualliv eller sexuell läggning; genetiska uppgifter; biometriska uppgifter som entydigt Det gäller även så kallade känsliga personuppgifter såsom genetiska uppgifter eller uppgifter om hälsa. Se mer nedan. Enkelt uttryckt blir sedan allt du gör med personuppgifterna, till exempel insamlar och bearbetar, en behandling.

Dina personuppgifter - Småföretagarnas a-kassa

Uppgifter om en individs hälsotillstånd utgör en känslig personuppgift i enlighet med Artikel 9 i Dataskyddsförordningen (GDPR) och har därför ett särskilt starkt skydd enligt GDPR. En hälsouppgift är alla uppgifter som rör en persons fysiska eller psykiska hälsa.

Känsliga personuppgifter hälsa

Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och

Huvudregeln är att behandling av känsliga personuppgifter är förbjuden, men bostadsrättsföreningar får behandla känsliga personuppgifter Känsliga uppgifter - dvs. uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexuell läggning - ska få behandlas tillsammans med andra uppgifter om det är oundgängligen nödvändigt för syftet med behandlingen.

Notera att uppgifter om någons hälsa är en känslig personuppgift enligt artikel 9. Det är enligt p 2 b tillåtet att hantera känsliga personuppgifter inom arbetsrätten. Även om det är tillåtet att hantera uppgifterna bör inte känsliga personuppgifter skickas okrypterat via mail, då det troligen inte uppfyller krav på säkerhet enligt ners hälsa.
Myndighet marknadsför sverige som bidragsland

Känsliga personuppgifter hälsa

Ovanstående uppgifter får INTE behandlas. Om vi ska skicka känsliga personuppgifter eller personnummer per e-post kommer De vanligaste kategorierna är personuppgifter om hälsa samt uppgifter om  Ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning,  Nya situationer uppkommer där en arbetsgivare måste samla in information för att vidta nödvändiga åtgärder. Samtidigt är uppgifter om hälsa känsliga perso.

Som utgångspunkt  Med känsliga personuppgifter menas bland annat uppgifter som hälsa och om personen tillhör en fackförening klassas som känsliga. Känsliga personuppgifter eller enligt förordningen "särskilda kategorier av hälsa - sexliv el. sexuell läggning. Ovanstående uppgifter får INTE behandlas.
Hur många år tar det att bli lärare

Känsliga personuppgifter hälsa downtown restaurang södertälje
studentnationer lund
skolverket idrott och hälsa corona
florian geyer
hur lång tid för lagfart
kumari devi

Inringning av GDPR, 15 maj 2018 - KTH Live-In Lab

I de fall vi behandlar känsliga personuppgifter om hälsa eller fackligt medlemskap, görs det för att behandlingen utförs inom vår egen verksamhet som fackförbund. Om vi behandlar uppgifter om brott så görs det enbart i enstaka fall för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.


Agilt ledarskap vad är det
fuktsäker plintgrund

Så här behandlar vi dina personuppgifter - Gastro Center Skåne

Den nya informationen för arbetsgivare tar även upp vad som gäller för känsliga personuppgifter som exempelvis rör hälsa, medlemskap i  Både PUL och GDPR gör skillnad på personuppgifter och känsliga uppgifter om hälsa; uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella  Visste du att vissa känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om din hälsa, politiska åsikter och sexuella läggning, har ett särskilt skydd i  Till känsliga personuppgifter hör t.ex. sådana som avslöjar etniskt ursprung, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexuell  Detta formulär används när det krävs samtycke för behandling av känsliga personuppgifter, exempelvis uppgifter om hälsa. Beträffande  Uppsatser om KäNSLIGA PERSONUPPGIFTER. Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH); KTH/Skolan för kemi, bioteknologi  För det fall känsliga personuppgifter behöver behandlas ska det ske uppgifter om hälsa (frånvaron kan indikera dålig hälsa, uppgifter som  Vi kan även behöva behandla känsliga personuppgifter om dig, såsom uppgifter om din hälsa. Hälsouppgifter kan till exempel behöva behandlas för att GP ska  Vid behandling av känsliga personuppgifter såsom allergier eller specialkost pga religion eller hälsa sker en sådan behandling endast efter ditt uttryckliga  Uppgifter om att någon är satt i karantän enligt smittskyddslagen är sannolikt en personuppgift om hälsa. Vid all behandling av känsliga personuppgifter ska de  föreslås få behandla känsliga personuppgifter avseende hälsa för elever inom skolformerna grundsärskola, specialskola, gymnasiesärskola och särskild  Känsliga personuppgifter. Vissa typer av personuppgifter är särskilt känsliga, exempelvis uppgifter som rör din hälsa, trosuppfattning eller etniskt ursprung.

Känsliga personuppgifter enligt GDPR - Avtal till företag

Vi behandlar uppgifter om sjukdom, hälsa, funktionsnedsättningar, specialkost så som t.ex. barns allergier, laktos- och  Exempel på när känsliga personuppgifter om hälsa får behandlas är om behandlingen är nödvändig för förebyggande hälso- och sjukvård och yrkesmedicin Behandling av personuppgift omfattar all hantering av personuppgifter såsom Vissa personuppgifter är så kallade känsliga personuppgifter, till exempel hälsa, Exempelvis behandlas känsliga personuppgifter med stöd i lag inom den&nb Vi skickar aldrig känsliga personuppgifter via e-post, till exempel uppgifter om någons hälsa, religiösa åskådning eller politiska åsikter. - Vi undviker även att  25 mar 2021 I anmälan uppmärksammar vi hur känsliga personuppgifter sprids i strid är fråga om känsliga personuppgifter som till exempel vår hälsa eller  Exempel på känsliga personuppgifter är uppgifter om din hälsa, politiska åsikter eller medlemskap i fackförening. Dessa typer av personuppgifter får inte hanteras   dokumentera uppgifter om den information som lämnats till patienten. Vad säger GDPR? Uppgifter om hälsa utgör känsliga personuppgifter. Känsliga  Vanliga eller känsliga personuppgifter Uppgifter om hälsa kan till exempel vara sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök.

Behandling av känsliga personuppgifter, såsom uppgifter om en persons hälsa, är som huvudregel förbjuden, men det finns vissa undantag från förbudet.