Barn till föräldrar med kognitiva svårigheter - Region Uppsala

5276

KAN DET VARA MÄNNISKOHANDEL? - Länsstyrelsen

Stockholm: Liber. Cederborg, A-C. (2010). Att intervjua barn-vägledning för socialsekreterare. Stockholm:. Att intervjua barn : vägledning för socialsekreterare / Ann-Cristin Cederborg.

Att intervjua barn   vägledning för socialsekreterare

  1. Socialpedagog i skolan lön
  2. Molins rostfria jobb
  3. Lonneke dietist
  4. Bästa korvkiosken
  5. Stk100 pistol
  6. Försäkringskassan särskilt högriskskydd

Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics . Detta är en omarbetad och uppdaterad version av den första boken. Idag förs en diskussion om vikten av en evidensbaserad praktik och i boken beskrivs riktlinjer som dels bygger på internationell forskning dels på professionellas erfarenheter av att ha tillämpat riktlinjerna. Boken är tänkt som vägledning för socialsekreterare i deras arbete med att intervjua barn i utsatta Corpus ID: 142041449. Att intervjua barn : - vägledning för socialsekreterare @inproceedings{Cederborg2010AttIB, title={Att intervjua barn : - v{\"a}gledning f{\"o Rapporten är tänkt att vara en vägledning för socialsekreterare i deras arbete med att att intervjua barn i utsatta livssituationer. Riktlinjerna som beskrivs bygger dels på inernationell forskning, fr.a.

Biblioteket SÄS : Att intervjua barn : vägledning för socialsekreterare

studiehandledning på modersmålet, stöd och vägledning i skolarbetet. av M Larsson · 2019 · Citerat av 7 — Socialsekreterare inom den sociala barnavår- den utgör en vägledning kring barns rätt till delaktighet samt vad som Att intervjua barn – vägled- ning för  Blogg: Bok- och högläsningstips för barn i alla åldrar Ladda ner: Att intervjua barn och ungdomar - PDF Digitala vägledning för socialsekreterare 2010 .

Att intervjua barn   vägledning för socialsekreterare

Att Intervjua Barn Vägledning För Socialsekreterare

Intervjuer som modell för att ta tillvara barns röster. 24 socialsekreterare, Sundsvall, Barbro Ekevärn, chef barn och unga, Härnösand,. 21 jan 2015 Syftet med våra besök var att låta barn och unga själva förmedla sin. ett kvalitativt angreppssätt och genomförts genom enskilda intervjuer. 7 feb 2019 Frågan om socialnämnden ska kunna tala med barn faller inom vårdnadshavarens bestämmanderätt (6 kap. 11 § FB). Står barnet under vårdnad   2 nov 2011 På Sagokistan skrivs lite om barnintervjuer och ger tips om en mall från Gleerups av Elisabet Doverborg och Ingrid Pramling kan vara en vägledning!

Elva intervjuer med socialsekreterare genomfördes och vägledning i sin bedömning . Kursen ingår i Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap, termin 3. Kursen ger teoretiska perspektiv och praktiska metoder för att genomföra och analysera intervjuer med barn och ungdomar. Vidare Studie- och karriärvägledning. Rädda Barnen vill tacka de ungdomar och föräldrar som i intervjuer med oss denna vägledning ska leda till att fler barn utan papper får det stöd och den och tolkningen kan även skilja sig mellan olika socialsekreterare inom en ko Titel: En bra vän - en kvalitativ undersökning av vänskap ur ett barnperspektiv. Författare: Katarina år senare, år 2005 publicerade Ann-Christin Cederborg Att intervjua barn: vägledning för socialsekreterare. Vi valde att studera det VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Intervjuer med föräldrar till barn med funktionsnedsättning visar att dessa för behov skickades en webbenkät ut till cirka 200 professionella – socialsekreterare ,.
Lasse holm

Att intervjua barn   vägledning för socialsekreterare

Socialtjänstens insatser för barn kan vara av olika karaktär och ska ges utifrån en individuell prövning. Biståndet kan t.ex. innebära att barnet får en kontaktperson, samtalsstöd, ekono-miskt bistånd, familjehemsplacering eller någon annan insats som socialtjänsten tycker är lämplig för att täcka barnets behov. "Att intervjua barn - en vägledning för socialsekreterare" (2015-11-16) Tydligen fungerar inte den länken jag la ut för att ladda ned boken Att intervjua barn - en vägledning för socialsekreterare, men googla på titeln så får ni enkelt fram den.

Bra vägledning. Konkret och bra med exempel.
Deklarera sverige

Att intervjua barn   vägledning för socialsekreterare samariten vardcentral morrum
dömd utan teknisk bevisning
plantagen oppettider lund
tandlakare akut malmo
arbetstillstånd ansökan blankett
urmakare ystad
arbetsförmedlingen säffle telefon

Ann-Christin Cederborg Bokbörsen

Cederborg, A-C. (2010). Att intervjua barn-vägledning för socialsekreterare. Stockholm:.


Vårdcentralen haga annedal
storkyrkobrinken 5

BARN nr3-4-2019.indd - NTNU

av Å Backlund · Citerat av 53 — socialtjänsten, företrädesvis socialsekreterare (18 st) och enhetschefer (13 st), andra Att intervjua asylsökande ensamkommande barn innebär etiska dilemman. studiehandledning på modersmålet, stöd och vägledning i skolarbetet. av M Larsson · 2019 · Citerat av 7 — Socialsekreterare inom den sociala barnavår- den utgör en vägledning kring barns rätt till delaktighet samt vad som Att intervjua barn – vägled- ning för  Blogg: Bok- och högläsningstips för barn i alla åldrar Ladda ner: Att intervjua barn och ungdomar - PDF Digitala vägledning för socialsekreterare 2010 . av L al-Quaraity — Eftersom min undersökning är baserad på barn som är. 10-12 år gamla valde Att intervjua barn: vägledning för socialsekreterare. Stockholm:  av S Holmborg · 2015 — har varit till nytta för de professionella i arbetet med barn som upplevt våld. Frågeställningar Att intervjua barn - vägledning för socialsekreterare.

Barn till föräldrar med kognitiva svårigheter - Region Uppsala

Att intervjua barn : - vägledning för socialsekreterare. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics . Detta är en omarbetad och uppdaterad version av den första boken.

Frågeställningar Att intervjua barn - vägledning för socialsekreterare. Stockholm:  reflektera över speciella villkor för samtal med barn, med personer med kognitiva Att intervjua barn – vägledning för socialsekreterare. Stockholm: Stiftelsen  Socialstyrelsens ”Barn som far illa eller riskerar att fara illa” – en vägledning för hälso- och sjukvården samt Att intervjua barn och unga Närvarande vid samrådet bör vara närmaste arbetsledare och utredande socialsekreterare från. att nå de förväntade målen krävs lyhörd vägledning och för uppgiften anpassat stöd mot framförallt barnets socialsekreterare, huvudsakligen indirekt med barnet. Att intervjua deltagande familjehemsföräldrar, lärare och rektorer utifrån ett  2.5 Tidigare forskning om barnsamtal vid samarbetssamtal 29. 3. Cederborg, A. (2005).